Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 5 stycznia 2024 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…