Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego w wyborach uzupełniających wakaty

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU III KADENCJI W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WAKATY     W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, trwającego od 1 lutego 2024 r. do 15 lutego 2024 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych…

herb powiatu brzeskiego (opolskiego) zmniejszone cisco

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ WOLNY OD PRACY Starostwo Powiatowe w Brzegu w lokalizacjach: ul. Robotnicza 20, ul. Robotnicza 12, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, Oddział zamiejscowy w Lewinie Brzeskim oraz Grodkowie informuje: 2 stycznia 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w roku kalendarzowym 2024 w innym dniu niż niedziela, tj. 6 stycznia 2024…