Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji

UCHWAŁA NR 47/2019 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr III/35/19 Rady Powiatu…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 20.03.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…

Ulgi w podatkach, szkolenia pracowników oraz e-zwolnienia. Powiat zaprasza przedsiębiorców na warsztaty

Pracownicze plany kapitałowe, wykorzystywanie środków finansowych na szkolenia pracowników, a także udogodnienia podatkowe dla przedsiębiorców i zwolnienia elektroniczne – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszona na warsztatach dla właścicieli firm działających na terenie powiatu brzeskiego. Na spotkanie zaprasza starosta Jacek Monkiewicz oraz przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej. W prelekcjach udział wezmą m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń…