Brzeg, dnia 13.03.2019 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2019 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-

kwota przyznanej dotacji 25.000 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1. Stowarzyszenie „Nasze Osiedla”

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Gram na boisku a nie na tablecie ! 3.550
2.

 

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą

w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Rekreacyjne ćwiczenia

w wodzie i na sali gimnastycznej

3.915
3. Stowarzyszenie Rozwoju, Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

Żłobizna

ul. Konwaliowa 9

49-300 Brzeg

Sport to super sprawa

i dobra zabawa

5.000
4. Brzeskie Stowarzyszenie

Chorych na SM

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg

Żyć aktywnie

 

3.535
5. Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie „Kamień”

Brzezina 65

49-300 Brzeg

Ze sportem za pan brat III 5.000
6. UKS Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama – kontynuacja

 

4.000

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę