Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne nt.
Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert – przygotowanie oferty
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna LPI – I piętro).

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 22 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 426/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 9 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM Starostwo Powiatowe w  Brzegu informuje, że w dniu 2  stycznia 2018 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 2 stycznia 2018 r. świadczone będą w dniach 5 i 12 stycznia 2018 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6 kwota…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności
Pożytku Publicznego w Brzegu
pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje pozarządowe brak opinii

 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573),…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR 368/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…