logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 461/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

logo

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 458/2022 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.…

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego – lista kandydatów

Od dnia 9 lutego 2022 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji (II kadencja kończy się z upływem dnia 21 marca 2022 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Brzeg, dnia 3 lutego 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 21 stycznia 2022 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej,…

logo

Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 20 stycznia 2022 r.   Ogłoszenie II uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu   Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru i uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu odpowiednio 26 listopada 2021 r. i 3 stycznia 2022 r. , kartę…

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

Brzeg, dnia 3 stycznia 2022 r.   Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu   Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu 26 listopada 2021 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa…

logo

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu zobowiązała fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W przypadku stowarzyszeń zgłoszeniu podlegają wszyscy członkowie zarządu, w przypadku fundacji mogą to być członkowie ich organów (do zweryfikowania w statucie). Organizacje, które…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/234/21 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 1038, 1243, 1535) uchwala się,…