Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia

Brzeg, dnia 06.04.2023 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert     Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 639/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 15.03.2023 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

Uproszczona oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Brzeg, 1 marca 2023 r.   OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA NR 632/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 619/2023 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych

Brzeg, dnia 7 lutego 2023 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowych, do opiniowania ofert konkursowych.   Propozycje należy…

logo

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 18 stycznia 2023 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3. ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji…

logo

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.

Brzeg, dnia 30.11.2022 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej, na terenie powiatu brzeskiego w 2023 r.   Lista rankingowa zgłoszonych ofert:   Lp. Pozycja rankingowa…

logo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Uchwała Nr XLV/313/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia…