Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie Elżbieta Galus i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański

Reprezentantka powiatu w ministerialnej Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na początku stycznia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z terenu całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze Minister Edukacji, w skład którego wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) . Wśród czterech powołanych do rady przedstawicieli Opolszczyzny znalazła się…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 426/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…