Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

UCHWAŁA NR 367/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Brzeg, dnia 5 października 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu: 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r., 2. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r. poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów…

Uchwała w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Uchwała Nr 264/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) w związku z…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 19 września 2017 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia Musica Aeterna na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 6 czerwca 2017 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” na realizację zadania publicznego…

Sprostowanie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 09.05.2017 r. Sprostowanie W ogłoszeniu z dnia 21.03.2017 r. o wyborze ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r.…

Spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Grodkowa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie szkoleniowe nt. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Statut – najważniejszy dokument organizacji pozarządowej. Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 18.04.2017 r.   Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2017 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.…

Zmiana ogłoszeń konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 299/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 21.03.2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2017 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…