Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6 kwota…

Dni Honorowego Krwiodawstwa

  W piątek (17 listopada) w Brzeskim Centrum Kultury odbyło się coroczne spotkanie krwiodawców zorganizowane przez brzeski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Okazją do niego były obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentantów władz samorządowych, w tym Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia dla…