Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne nt.
Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert – przygotowanie oferty
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna LPI – I piętro).

Wydrukuj stronę