Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Brzeg, dnia 11.12.2018r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r. w punktach: – w Brzegu i Lewinie Brzeskim Zastosowano art.11 ust.2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

UCHWAŁA NR 516/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

STAROSTA BRZESKI Robotnicza 20        49-300 Brzeg OR.524.41.2018                                                   Brzeg, dnia 25 października 2018 r.         OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ   Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego w 2019 r., poszukuje…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 9 października 2018 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Ludowego Miejsko Gminnego Klubu Kolarskiego „Ziemia Brzeska” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje pozarządowe brak opinii

 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), zwanymi dalej „organizacjami”, projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., w brzmieniu…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 24.04.2018 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 10 kwietnia 2018 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia „Nasze Osiedla” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Każdy,…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna – jako formy promocji i ochrony zdrowia

UCHWAŁA NR 449/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej

Brzeg, dnia 20.03.2018 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018…