Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6 kwota…

Zestawienie opinii do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

ZESTAWIENIE OPINII POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.

 

PODMIOT PRZEDSTAWIAJĄCY OPINIĘ OPINIA
Powiatowa Rada Działalności
Pożytku Publicznego w Brzegu
pozytywne zaopiniowanie projektu
Organizacje pozarządowe brak opinii

 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R.   Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573),…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR 368/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

UCHWAŁA NR 367/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 17 października 2017 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz.…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Brzeg, dnia 5 października 2017 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu: 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r., 2. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r. poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów…

Uchwała w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Uchwała Nr 264/2017 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) w związku z…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 19 września 2017 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Stowarzyszenia Musica Aeterna na realizację zadania publicznego w zakresie kultury.…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 6 czerwca 2017 r. OGŁOSZENIE Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Rozwoju Lokalnego „Zielony Most” na realizację zadania publicznego…

Sprostowanie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Brzeg, dnia 09.05.2017 r. Sprostowanie W ogłoszeniu z dnia 21.03.2017 r. o wyborze ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r.…