Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna-jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 16 marca 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna — jako formy promocji i ochrony zdrowia, poszukuje kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury

Brzeg, dnia 20.02.2018 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r.…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu wspierania i rozwoju kultury fizycznej

UCHWAŁA NR 434/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne nt.
Realizacja zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert – przygotowanie oferty
Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna LPI – I piętro).

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Brzeg, dnia 22 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury

UCHWAŁA NR 426/2018 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – kultura

Brzeg, dnia 9 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM Starostwo Powiatowe w  Brzegu informuje, że w dniu 2  stycznia 2018 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 2 stycznia 2018 r. świadczone będą w dniach 5 i 12 stycznia 2018 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6…

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.

Brzeg, dnia 21 listopada 2017 r. Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w zakresie   prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2018 r.–   wybrana organizacja pozarządowa – Fundacja Badań nad Prawem    Młodnickiego 22/7 50-305 Wrocław 6 kwota…