Ogłoszenie

Brzeg, dn. 21.06.2013r.
OŚ.6341.27.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. Nr 0, poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie – stawu rybnego na działce nr 134 w Strzegowie, gm. Grodków
 
w związku z wnioskiem złożonym przez:
 

INFORMACJA

Starosta Brzeski informuje, że w pok. Nr 104 budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w terminie od 25 marca 2013 do 15 kwietnia 2013 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej gmina Skarbimierz.