INFORMACJA

Starosta Brzeski informuje, że w pok. Nr 104 budynku B Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w terminie od 25 marca 2013 do 15 kwietnia 2013 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej gmina Skarbimierz.