INFORMACJA O WYŁOŻENIU

Starosta Brzeski informuje, że  w Starostwie Powiatowym w Brzegu, Filia w Grodkowie 

 

ul. Warszawska 29 (budynek Urzędu Miejskiego w Grodkowie)  w pok. nr 9 (parter) w terminie od  7 maja do 25 maja  2012 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w  dni  robocze  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt zmodernizowanego operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów GAŁĄZCZYCE, GIERÓW, LUBCZ, MIKOŁAJOWA, WIERZBNA, WOJSŁAW, WÓJTOWICE oraz BĄKÓW, BOGDANÓW, GNOJNA, JASZÓW, JESZKOTLE, KOLNICA, MŁODOSZOWICE, STAROWICE DOLNE, TARNÓW GRODKOWSKI, ZIELONKOWICE jednostki ewidencyjnej gmina Grodków.

WYCIĄG Z PROJEKTU MODERNIZACJI

WYCIĄG Z PROJEKTU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMINY GRODKÓW OBRĘBY: GOLA GRODKOWSKA, GŁĘBOCKO, JĘDRZEJÓW, KOBIELA, KOPICE, LIPOWA, NOWA WIEŚ MAŁA, OSIEK GRODKOWSKI, PRZYLESIE DOLNE, ROGÓW, STRZEGÓW, SULISŁAW, WIĘCMIERZYCE, WIERZBNIK, WOJNOWICZKI, ŻARÓW, ŻELAZNA
 
1. Cel i zakres ogólny prac oraz postępowanie formalno-prawne
1.1      Cel i zakres ogólny prac.
Zgodnie z § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), modernizacja ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, podejmowanych przez starostę w celu:
1)      uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
2)      modyfikacji danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu,
3)      poprawy funkcjonowania informatycznego sytemu obsługującego bazę danych ewidencyjnych.
Niniejszy projekt zakłada osiągnięcie ww. celów modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Grodków, obręby: Gola Grodkowska, Głębocko, Jędrzejów, Kobiela, Kopice, Lipowa, Nowa Wieś Mała, Osiek Grodkowski, Przylesie Dolne, Rogów, Strzegów, Sulisław, Więcmierzyce, Wierzbnik, Wojnowiczki, Żarów, Żelazna w wyniku realizacji poniższego zakresu prac: