Zmiana godzin dostępności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim

Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 1 czerwca 2018 r. świadczone będą w dniach 15 i 29 czerwca 2018 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie punkt będzie czynny w godzinach 8:00 – 14:00.

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe z zakresu działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa, profilaktyka kardiologiczna – jako formy promocji i ochrony zdrowia

Brzeg, dnia 24.04.2018 r.     Ogłoszenie o wyborze ofert   Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.…

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Brzeg, dn. 18.01.2018r. Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ OBWIESZCZENIE Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 18.01.2018r. o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale…

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM Starostwo Powiatowe w  Brzegu informuje, że w dniu 2  stycznia 2018 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 2 stycznia 2018 r. świadczone będą w dniach 5 i 12 stycznia 2018 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie…

UWAGA

ZMIANA GODZIN DOSTĘPNOŚCI PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W LEWINIE BRZESKIM Starostwo Powiatowe w  Brzegu informuje, że w dniu 10 listopada 2017 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 10 listopada 2017 r. świadczone będą w dniach 15 i 22 listopada 2017 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie…

Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Brzeg, dn.12.10.2017r. Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ OBWIESZCZENIE Zarządu  Powiatu Brzeskiego z dnia 12.10.2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z…