OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

  

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zarząd Dróg Powiatowych 
w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23,49-300 Brzeg
Brzeg, dnia 05 września 2012r.

 

                                                                                                                            T.6845.1.2012

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENU PRZETARGU

INFORMACJA O WYŁOŻENIU

       Starosta Brzeski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Brzegu, Filia w Grodkowie 

 

ul. Warszawska 29 (budynek Urzędu Miejskiego w Grodkowie) w pok. nr 9 (parter) w terminie od 3 września do 21 września 2012 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze   zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt zmodernizowanego operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów GOLA GRODKOWSKA, GŁĘBOCKO, JĘDRZEJÓW, KOBIELA, KOPICE, LIPOWA, NOWA WIEŚ MAŁA, OSIEK GRODKOWSKI, PRZYLESIE DOLNE, ROGÓW, STRZEGÓW, SULISŁAW, WIĘCMIERZYCE, WIERZBNIK, WOJNOWICZKI, ŻARÓW, ŻELAZNA   jednostki ewidencyjnej gmina Grodków.