Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

UCHWAŁA NR 153/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania rady działalności pożytku publicznego   Na podstawie § 4 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635) w związku z uchwałą Nr XIII/113/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17…

Ogłoszenie w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu brzeskiego

  Starosta Brzeski, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 z późn. zm.), w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie powiatu brzeskiego,…

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił kolejną edycję Programu pod nazwą ,, Aktywny Samorząd”. W ramach Programu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w następujących obszarach: Moduł I Obszar A –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego…

INFORMACJA O PROGRAMIE WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami. W ramach Programu dofinansowane będą następujące  obszary: obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych obszar D – likwidacja…

Wyniki głosowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU   W wyniku głosowania na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu, trwającym od 11 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę skutecznie złożonych głosów:   Jadwiga Kulczycka — 16 głosów Magdalena Kłoda…

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 22 stycznia 2016 r. Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2016 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe: 1) Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy…

OGŁOSZENIE PUP

UWAGA PRACODAWCY! NOWA FORMA POMOCY DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA! Od 1 stycznia 2016r wchodzi w życie nowy instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego na podstawie złożonego wniosku : -otrzyma refundację przez okres 12 miesięcy kosztów zatrudnienia do wysokości najniższego wynagrodzenia krajowego oraz składek…

Ogł. o wyborze oferty-prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2016r.

Ogłoszenie o wyborze ofert Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w zakresie…