Ogłoszenie o wyborze oferti przyznanej dotacji- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2014 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie

 

 

 

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”- kwota przyznanej dotacji 15 000,00 zł

 

 

 

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych w powiecie brzeskim.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż od lipca 2014r rozpoczyna realizację dwóch nowych projektów , w których  zaplanowano pomoc dla bezrobotnych w formie nowych instrumentów wprowadzonych na podstawie nowelizacji ustawy  o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dziennik Ustaw z 2014r poz.598).  1.     Rynek pracy dla młodych – projekt  skierowany  do 150  bezrobotnych…

ogłoszenie

Brzeg, dnia 10.06.2014 r.

 

 

 

G.6852.12.2014

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE STAROSTY BRZESKIEGO

 

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA

 

 Z NIRUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNM

 

 

 

 

 

          Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 6 punkt 2 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518) Starosta Brzeski

 

informuje

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 395/2014 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 czerwca 2014 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych     Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…