OGŁOSZENIE PUP

  OGŁOSZENIE                          Uprzejmie informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu pozyskał dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację w 2010r projektów: 1. „Mój Biznes”- na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości –kwota 2.258.005 zł 2 „Nowe Horyzonty”- na aktywizację bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku    …