Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego -Lubsza

Brzeg, dn. 08.02.2013r.
OŚ.6341.13.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb
szkółki leśnej w Borucicach, gm. Lubsza,

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego – Krzyżowice

Brzeg, dn. 05.02.2013r.
OŚ.6341.9.2013.MS
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzeń wodnych – obudowy studni nr X, XI i XII na ujęciu wody „Obórki” zlokalizowanych na działce nr 4/12 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka,

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno – prawnego – Brzeg, ul. Małujowicka

Brzeg, dn. 06.02.2013r.
OŚ.6341.12.2013.MS
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. z 2012r., poz. 145 – tekst jednolity)
 
STAROSTA BRZESKI
 
informuje,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
wykonanie urządzenia wodnego – budowę przepustu rurowego ø 600 mm
pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1174 O na działkę nr 979/8 –
ul. Małujowicka, w m. Brzeg,
 
 
w związku z wnioskiem złożonym przez:
 
Pana Tadeusza Turcza
Nadzór Budowlany Kosztorysowanie z Brzegu
działającego w imieniu
Pani Anny Grabowskiej z Brzegu

Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego – Więcmierzyce, gm. Grodków

Brzeg, dn. 02.01.2013r.

 

OŚ.6341.70.2012.MS

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012r. Nr 0, poz. 145 – tekst jednolity)

 

 

 

STAROSTA BRZESKI

 

 

 

informuje,

 

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 

wykonanie stawu rybnego na działce nr 123/2 w miejscowości Więcmierzyce,

 

gm. Grodków