Kursy doszkalające dla doradców obywatelskich

Kursy doszkalające dla doradców obywatelskich Związek Biur Porad Obywatelskich zaprasza doradczynie i doradców obywatelskich do udziału w kursach doszkalających. Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oferuje doradczyniom i doradcom obywatelskim możliwość uczestniczenia w kursie doszkalającym i jednocześnie realizację obowiązku wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (art. 11 ust. 2)…

Informacja

Informujemy,  że  w  dniu  2  maja 2019 r. w punkcie
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Brzegu przy
ul. Wyszyńskiego 23 porad prawnych udzielała będzie
tylko organizacja pozarządowa w godzinach od 9:00 do 13:00. Nie będzie porad prawnych udzielanych przez adwokata w godzinach od 13:30 do 17:30.
W zamian za 2 maja 2019 r. adwokat będzie udzielał porad prawnych w dniu 11 maja 2019 r. (sobota)
w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Za niedogodności przepraszamy!

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

                                                                            Brzeg, dnia 21 stycznia 2019 r.     Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Brzegu     Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2019 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe: Wodne Ochotnicze…

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Brzeg, dnia 2 stycznia 2019 r. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450,…

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe

Szanowni Państwo 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. W księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków wpis własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową (tylko w dziale III księgi wieczystej) zostaną dokonane z urzędu, bez opłat, na…

Zmiana godzin dostępności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim

Starostwo Powiatowe w  Brzegu informuje, że w dniu 2 listopada 2018 r. nieczynny będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Lewinie Brzeskim. Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej należne za dzień 2 listopada 2018 r. świadczone będą w dniach 16 i 23 listopada 2018 r. w przedłużonych godzinach, a mianowicie punkt będzie czynny w godzinach 8:00 – 14:00