Brzeg, dnia 15.03.2023 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Ludowy Zespół Sportowy

Klub Sportowy „OLIMPIA” Lewin Brzeski

ul. Powstańców Śląskich 51

49-340 Lewin Brzeski

Organizacja zajęć sportowych

dla młodzieży ze szkół podstawowych w wieku

13-16 lat z powiatu brzeskiego

5 000 5 000
2 2 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki

w Drodze z siedzibą

w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Sport to zdrowie – zajęcia rekreacyjne na basenie 4 200 4 200
3 3 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu –

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

ul. Jagiełły 23

49-300 Brzeg

Aktywni, sprawni, zdrowi

i długowieczni

5 000 5 000
4 4 Uczniowski Klub Sportowy Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama – kontynuacja 4 900 800
5 5 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Zdrowo-sportowo 5 000 0
6 5 Fundacja „RAVEN”

ul. Wierzbowa 10/1

49-304 Brzeg

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

dla mieszkańców powiatu brzeskiego

5 000 0
7 5 Stowarzyszenie

Nasze Osiedla

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Gram na boisku

a nie na tablecie 2023

3 950 0

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę