Brzeg, dnia 06.04.2023 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) w zakresie ochrona i promocja zdrowia.

 

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

 

Razem – kontynuacja 5 000 5 000
2 2 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Opolu –

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 2

w Brzegu

ul. Jagiełły 23

49-300 Brzeg

Nasze zdrowie

w naszych rękach

5 000 5 000

 

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę