Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg (II piętro) pok. 214 tel. 77 549 33 05 Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą: 1)    w zakresie audytowym: zadania związane z audytem wewnętrznym: według ustawy o finansach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności, koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w…

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miłosz Krawczyk Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Brzegu  —————————————————————————————————————————————————————————————————————– Aby umówić się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Brzegu, należy uprzednio dzwonić pod numer telefonu: 77 444 79 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu. Rzecznik obsługuje uprzednio zarejestrowanych konsumentów w poniedziałki w godz. 08:15–15:15, we wtorki 10:15–17:15 oraz w środy 07:15–10:15…

Biuro Zamówień Publicznych

Anna WOROSZCZUK-PREIS Kierownik Biura ul.Robotnicza 20, Brzeg (I piętro) pokój 204 tel. 77 444 79 13 tel. 77 444 79 21 email: przetargi@brzeg-powiat.pl   Do Biura Zamówień Publicznych należy obsługa spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, określonych przepisami odrębnymi, w tym ustawą i regulaminem.   INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia…