Biuro Zamówień Publicznych

Anna WOROSZCZUK-PREIS Kierownik Biura ul.Robotnicza 20, Brzeg (I piętro) pokój 204 tel. 77 444 79 13 tel. 77 444 79 21 email: przetargi@brzeg-powiat.pl   Do Biura Zamówień Publicznych należy obsługa spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, określonych przepisami odrębnymi, w tym ustawą i regulaminem.   INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z prawem informuję, iż: 1)…

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Audytor Wewnętrzny Paweł Giszko ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg (II piętro) pok. 214 tel. 77 549 33 05 Do Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należą: 1)    w zakresie audytowym: zadania związane z audytem wewnętrznym: według ustawy o finansach publicznych, w zakresie bezpieczeństwa informacji według Krajowych Ram Interoperacyjności, koordynowanie i monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w…