Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Janusz Koronkiewicz Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20 II piętro, pokój nr 306 tel. 77 444 79 12 czk@brzeg-powiat.pl Centrum zajmuje się: zarządzaniem kryzysowym sprawami obronnymi i wojskowymi obroną cywilną ochroną informacji niejawnych prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Obsługuje: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku INFORMACJA…

Wydział Organizacyjno-Prawny

Maciej Róg Sekretarz Powiatu Brzeskiego (kieruje Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   Małgorzata Cegielska-Pikor Zastępca Naczelnika  (zastępuje Sekretarza Powiatu w zakresie kierowania Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   ul. Robotnicza 20, Brzeg (parter) pokoje 102, 103, 105, 105 a, 106, 106a   centrala telefoniczna urzędu 77 444 79 00, 77 444 79 01 i 77 444 79 02 większość stanowisk Wydziału…

Wydział Finansowo-Budżetowy

Sabina Nowak Skarbnik Powiatu Brzeskiego Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, II piętro pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A tel. 77 444 79 52 tel. 77 444 79 47 tel. 77 444 79 54 Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]   Do podstawowych zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy prowadzenie następujących spraw:…