Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Janusz Koronkiewicz Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20 II piętro, pokój nr 306 tel. 77 444 79 12 czk@brzeg-powiat.pl Centrum zajmuje się: zarządzaniem kryzysowym sprawami obronnymi i wojskowymi obroną cywilną ochroną informacji niejawnych prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Obsługuje: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku INFORMACJA…