Biuro Rady

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych

Janusz Koronkiewicz Inspektor ds. Wojskowych i Obronnych Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20 II piętro, pokój nr 306 tel. 77 444 79 12 czk@brzeg-powiat.pl Centrum zajmuje się: zarządzaniem kryzysowym sprawami obronnymi i wojskowymi obroną cywilną ochroną informacji niejawnych prowadzi powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Obsługuje: Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku INFORMACJA…