Informacje o PO KL

    Cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji. Program Operacyjny Kapitał Ludzki służy przyspieszeniu rozwoju…

Niech powódź Cię nie zaskoczy

Przygotuj się do powodzi zanim ona nastąpi PRZED POWODZIĄ Nie planuj budowy na terenie zagrożonym zalaniem z pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego. Budowę, jeżeli to możliwe, usytuuj na wzniesieniu gruntu. Wykonując projekt budynku, unikaj planowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu. Jeżeli mieszkasz na terenach, gdzie nie wykluczone jest zalanie wodą, wykonaj ciężką, ciągłą izolację ścian fundamentów,…

Wydział Organizacyjno-Prawny

Maciej Róg Sekretarz Powiatu Brzeskiego (kieruje Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   Małgorzata Cegielska-Pikor Zastępca Naczelnika  (zastępuje Sekretarza Powiatu w zakresie kierowania Wydziałem Organizacyjno-Prawnym)   ul. Robotnicza 20, Brzeg (parter) pokoje 102, 103, 105, 105 a, 106, 106a   centrala telefoniczna urzędu 77 444 79 00, 77 444 79 01 i 77 444 79 02 e-mail: organizacyjny@brzeg-powiat.pl adres…

Wydział Finansowo-Budżetowy

Sabina Nowak Skarbnik Powiatu Brzeskiego Iwona Kochanowska Główny Księgowy Starostwa (kieruje Wydziałem Finansowo-Budżetowym) Starostwo Powiatowe w Brzegu ul. Robotnicza 20, II piętro pokoje nr 301, 301A, 302, 303, 303A tel. 77 444 79 52 tel. 77 444 79 47 tel. 77 444 79 54 Wykaz kont Starostwa Powiatowego w Brzegu: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]   Do…

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:…

Wydział Budownictwa

Wydział Budownictwa Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg II piętro pok. 211, 212, 210, 209  Adres skrytki ePUAP: /powiatbrzeg/domyslna SKŁAD WYDZIAŁU:   POKÓJ NR 212 – SEKRETARIAT tel. 775493400 Agnieszka Bracka – Inspektor a.bracka@brzeg-powiat.pl     POKÓJ NR 211 Magdalena Krawiecka – Naczelnik m.krawiecka@brzeg-powiat.pl tel. 775493404   POKÓJ NR 210 tel. 775493405 Magdalena Dzieduszyńska – Główny specjalista…