Niech powódź Cię nie zaskoczy

Przygotuj się do powodzi zanim ona nastąpi PRZED POWODZIĄ Nie planuj budowy na terenie zagrożonym zalaniem z pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego. Budowę, jeżeli to możliwe, usytuuj na wzniesieniu gruntu. Wykonując projekt budynku, unikaj planowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu. Jeżeli mieszkasz na terenach, gdzie nie wykluczone jest zalanie wodą, wykonaj ciężką, ciągłą izolację ścian fundamentów,…

Wydział Ochrony Środowiska

Aneta Łakoma Naczelnik ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg II piętro pok. 203, 204, 205 tel. 77 549 34 17 tel. 77 549 34 11 tel. 77 549 34 09 tel. 77 549 34 08 ekologia@brzeg-powiat.pl   Wydział zajmuje się sprawami: ochrony środowiska, ochrony przyrody, postępowania z odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, wydawaniem kart wędkarskich…

Biuro Rady

Biuro Rady

Renata Kawarska Biuro Rady Kierownik Starostwo Powiatowe Brzeg ul. Robotnicza 20 49-300 Brzeg III piętro, pokoje nr 403, 403A tel. 77 444 79 10 pok. 403 rada@brzeg-powiat.pl Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw: Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej komisji: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych komisji, przygotowanie sesji Rady…