Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- kultura

Brzeg, dnia 22 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ Starosta Powiatu Brzeskiego, zamierzając ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu, poszukuje kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…

Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Brzeg, dnia 22 stycznia 2016 r. Ogłoszenie uzupełniającego naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu Starosta Powiatu Brzeskiego informuje, że w ramach naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2016 r., kartę zgłoszeniową złożyły następujące organizacje pozarządowe: 1) Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy…

Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, Starostwo Powiatowe w Brzegu we współpracy z Muzeum Piastów Śląskich organizują I Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek. Jego pierwsza edycja odbędzie się 19 marca 2016 r. w Brzegu na Zamku Piastów Śląskich. Jeżeli masz pomysł, potrafisz wykonać tort w kształcie zamku, pałacu lub dworku zapraszamy do udziału. Wykaz…