Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Brzegu

Dane organizacji: Nazwa: Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu Forma prawna: stowarzyszenie – organizacja pozarządowa Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000328871 Data rejestracji statutu: Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uchwalony przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów TPD w dniu 28 maja 2011 roku zatwierdzony i zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Nr NIP: 7471785582 REGON 532210441-00077…