Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

  Brzeg, dnia 30 marca 2022 r. G.6845.2.17.2022   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m.…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Lewin Brzeski, działka 815/6

Brzeg, dnia 26 stycznia 2022 r. G.6846.2.2.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lewin Brzeski przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Lewinie…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny – Brzeg, Plac Zamkowy

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6846.2.3.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Brzegu przy Placu Zamkowym, obręb…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia – Lewin Brzeski

Brzeg, dnia 12.01.2022 r. G.6840.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w…

czytaj więcej

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu- działka nr 636/14

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r. G.6840.2.5.2021 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb…

czytaj więcej

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu- działka nr 636/10 oraz 636/13

Brzeg, dnia 9 grudnia 2021 r. G.6840.2.6.2021   Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.5.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb Centrum, dla której…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Ofiar Katynia, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6840.2.6.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, lokal nr 16, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6845.2.39.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

czytaj więcej

Wykaz darowizna gimnazjum piastowskie

Brzeg, dnia 15.09.2021 r.     G.6846.1.5.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia     Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Do zbycia przeznaczona jest nieruchomość położona w Brzegu przy Placu Moniuszki 1, obręb Centrum, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki …

czytaj więcej