INFORMATOR – DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDR, POMOCY SPOŁ I AKT ZAW DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

GDZIE SIĘ LECZYĆ, GDZIE SZUKAĆ POMOCY

PLACÓWKI MEDYCZNE

SZPITALE I ODDZIAŁY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  1. Brzeskie Centrum Medyczne – Oddział Psychiatryczny

ul. Nysańska 4, 49-300 Brzeg

Telefony: 77/ 444 66 66 (centrala), lekarz 77/ 444 57 05, pielęgniarki 77/ 444 57 06

§ Oddział Psychiatryczny,

§ Oddział Dzienny Psychiatryczny.

Oddział Psychiatryczny Ogólny świadczy usługi w zakresie diagnostyki, leczenia, orzecznictwa
i wczesnej rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych oraz pomocy doraźnej w trybie Izby Przyjęć.

Oddział Dzienny Psychiatryczny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz depresyjnych u osób niewymagających leczenia w warunkach całodobowych oraz diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
w warunkach opieki dziennej.

Informacja dla osób ubiegających się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

  Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale…