Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie

do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia ul. Wyszyńskiego 23, pok.21

lub pod nr tel.(77) 444 20 44

 

                                                                           Naczelnik Wydziału Zdrowia

                                                                           Anna Niesłuchowska

Wydrukuj stronę