Informacja dla osób ubiegających się o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

  Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale…