Brzeg, dnia  23 października  2019 r.              

     Przewodniczący

Rady Powiatu Brzeskiego

                         

                               

 

 

 

 

                                         O g ł o s z e n i e

 

        Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  30 października  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich  w Brzegu  odbędzie  się IX posiedzenie  Rady  Powiatu  Brzeskiego                                            z następującym  porządkiem  obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z sesji z dnia 26.09.2019 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
 5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu:
  1. uchwała ws. przyjęcia Programu Naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu.
 7. Informacja „Realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018 /2019.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. uchwała ws. opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2020 r., ,
  2. uchwała ws programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.,
  3. uchwała ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego,
  4. uchwała ws wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego,
  5. uchwała ws zmiany uchwały NR VIII/80/19 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 września 2019 r.,
  6. uchwała ws. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Brzeski do realizacji projektu partnerskiego,
  7. uchwała ws. uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ,
  8. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019,
  9. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2032.
 9. Rozpatrzenie skarg i petycji.
 10. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Wnioski, informacje i oświadczenia
 12. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

 

=================================================================

                     Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

=================================================================

 

 

Przewodniczący  Rady

 

Janusz  Jakubów

 

Wydrukuj stronę