Przedstawiciele służb ratowniczych, wojska i policji, a także przedstawiciele gmin naszego regionu spotkali się dziś na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o nadchodzącym okresie zimowym. Strażacy informowali m.in. o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. Instruowano również o sposobach likwidacji skutków kolizji drogowych. Dyskutowano także o przygotowaniu jednostek administracji samorządowej i organizacji pozarządowych do udzielania pomocy potrzebującym w przypadku występowania niskich temperatur. Dodajmy, że takie posiedzenia organizowane rokrocznie.

 

 

Wydrukuj stronę