Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia  23 października  2019 r.                    Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego                                                                                                            O g ł o s z e n i e           Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  30 października  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich  w Brzegu  odbędzie  się IX posiedzenie  Rady …

SZUKAMY STAŻYSTY

  Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie  3 osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku technik prac biurowych w Wydziałach: Organizacyjno-Prawym (wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi komputera) – 2 osoby; Inwestycji i Rozwoju (wymagania: wykształcenie średnie,   umiejętność obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych) -1 osoba. Ponadto chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż…