Starostwo Powiatowe w Brzegu przyjmie  3 osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku technik prac biurowych w Wydziałach:

  • Organizacyjno-Prawym (wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi komputera) – 2 osoby;
  • Inwestycji i Rozwoju (wymagania: wykształcenie średnie,   umiejętność obsługi komputera, arkuszy kalkulacyjnych) -1 osoba.

Ponadto chętne osoby powinny spełniać wymagania dla osób kierowanych na staż przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. kadrowych – pok.102
w budynku przy ul. Robotniczej 20.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do dnia 29.10.2019 r.

Wydrukuj stronę