Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie Elżbieta Galus i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański

Na początku stycznia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z terenu całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Jest to ciało opiniodawczo-doradcze Minister Edukacji, w skład którego wchodzą dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) .
Wśród czterech powołanych do rady przedstawicieli Opolszczyzny znalazła się również reprezentantka powiatu brzeskiego – Elżbieta Galus, która od lat pełni funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie.
„Naszym zadaniem będzie wspieranie Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorów Oświaty poprzez konsultowanie rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego, wypracowywanie nowych mechanizmów i współpracę ze środowiskiem pracodawców – mówi Elżbieta Galus, dyrektor grodkowskiego SOSW-u. Szkolnictwo zawodowe zmagało się przez wiele lat z dużym kryzysem. Teraz wreszcie sytuacja się zmieniła. Jest wielu pracodawców, którzy podpisują porozumienia z zawodówkami i technikami. Obejmują te szkoły patronatami, opłacają stypendia dla najlepszych uczniów, tworzą programy oparte o praktyki i staże. Inwestują w młodych ludzi, aby później móc ich zatrudnić w swoich firmach. Dzięki temu absolwent dobrej szkoły zawodowej lub technikum po zakończeniu edukacji ma już zagwarantowaną pracę”.
Warto dodać, że reprezentantka powiatu brzeskiego jest w Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych jedynym dyrektorem szkoły specjalnej.
„Szkolnictwo zawodowe sprawdza się bardzo dobrze w tego typu szkołach – podkreśla Elżbieta Galus. My również podejmujemy współpracę z pracodawcami, chociaż wygląda ona nieco inaczej. Wielu z naszych uczniów i absolwentów odnajduje się jednak na rynku pracy pomimo swoich dysfunkcji i niepełnosprawności. Kształcimy monterów robót wykończeniowych w budownictwie, czyli kafelkarzy, tynkarzy i murarzy, ale też kucharzy, bo gastronomia również cieszy się dużą popularnością. Ważne jest to, że w radzie nie pominięto szkół specjalnych, bo daje to możliwość wspólnego wypracowania nowych mechanizmów, które usprawnią działanie tego typu jednostek”.
We wtorek (16 stycznia) Elżbieta Galus była gościem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, który osobiście pogratulował jej powołania do rady.

Wydrukuj stronę