Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – dz. nr 551/7 położona w Brzegu, obręb Południe

Brzeg, dnia 29 czerwca 2023 r. G.6840.1.2.2022 Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni…

czytaj więcej

Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, ul. Bolesława Chrobrego 27, Brzeg

Brzeg, dnia 5.06.2023 r. G.6845.1.2.2020   Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00051309/0, stanowiący własność…

czytaj więcej

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży działka Jeszkotle, gmina Grodków

STAROSTA BRZESKI Robotnicza 20 49-300 Brzeg   Brzeg, dnia 24.05.2023 r. G.6820.4.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży   Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 60 m2 oraz pozostałościami budynków gospodarczych, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona…

czytaj więcej

Wyniki I ustnego przetargu ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

  G.6821.3.3.2022                                                                                                                              Brzeg, dnia 23.05.2023 r.     Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Starosta Brzeski informuje, o wyniku przeprowadzonego w dniu 15.05.2023 r. w Brzegu…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży- działka w Grodkowie

  Brzeg, dnia 10 maja 2023 r. G.6840.1.5.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Grodkowie przy ul. Kasztanowej 5, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 409 o…

czytaj więcej

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego, działka nr 479/58 obręb południe Brzeg

Brzeg, dnia 10 maja 2023 r. G.6840.1.6.2021 Starosta Brzeski ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa prawa użytkowania wieczystego   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 479/58 o powierzchni 0,0021 ha, położona w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 12,…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – własność Powiatu Brzeskiego, położona w obrębie Grodków

  Brzeg, dnia 19 kwietnia 2023 r.   G.6840.2.6.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w obrębie Grodków, ark. m. 7, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 778/41 o powierzchni 0,1360…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – własność Powiatu Brzeskiego, położona w obrębie Grodków

  Brzeg, dnia 19 kwietnia 2023 r. G.6840.2.5.2022 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona w obrębie Grodków, ark. m. 7, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 778/39 o powierzchni 0,1361 ha,…

czytaj więcej