Rokowania na sprzedaż nieruchomości – 1 Maja, Brzeg

Brzeg, dnia 23.11.2016r. G.6840. 2.3.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 0,6706 ha, składająca się z działek nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona przy ul. 1 Maja…

czytaj więcej

Sprostowanie ogłoszenia o przetargu – Brzeg, ul. Nysańska

Brzeg, dnia 18.10. 2016 r. G.6840.2.5.2016 SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O I PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2016 R., NR G.6840.2.5.2016 Zarząd Powiatu w Brzegu niniejszym dokonuje sprostowania treści ogłoszenia o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących…

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony – garaż, Brzeg, ul. Krzyszowica

Brzeg, dnia 28.09.2016r. G.6840.2.2/1.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości        lokalowej   Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowej sprzedawanej w przetargu:     Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 9, położony w Brzegu przy ul. Krzyszowica,  o pow. użytkowej 13,89 m2  wraz z udziałem w wysokości 0,045 w częściach wspólnych nieruchomości…

czytaj więcej

Przetarg nieograniczony – Brzeg, ul. 1-go Maja

Brzeg, dnia 14.09.2016r. G.6840. 2.3.2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   1.Położenie i oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana  o łącznej pow. 0,6706 ha,  składająca się z działek  nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – Jędrzejów

Brzeg, dnia 7.09.2016 r. G.6845.1. 9.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne   Położenie nieruchomości – Jędrzejów, gm. Grodków   Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren użytków rolnych w ciągłej uprawie polowej,  położona w Jędrzejowie  stanowiąca działkę Nr 219/5 o pow.1,1300 ha, k.m.2, gm. Grodków, KW…

czytaj więcej

Wykaz – garaże, ul. Krzyszowica, Brzeg

Brzeg, dnia 10.08.2016r. G.6840.2. 2.2016 W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I                   ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU   Lp.         Położenie i opis nieruchomości Nr  działki,…

czytaj więcej

Wykaz – garaż, ul. Krzyszowica, Brzeg

Brzeg, dnia 10.08.2016r. G.6840.2. 2.2016 W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I                   ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego)  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU   Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr  działki, ark. m.…

czytaj więcej

Wykaz – ul. Nysańska, Brzeg

Brzeg, dnia 20.07.2016r. G.6840.2.5.2016   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia   Położenie, oznaczenie  i opis nieruchomości : Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 932 ark. m. 13 o łącznej powierzchni 0,4957 ha , obręb Centrum, położona w Brzegu przy ulicy Nysańskiej 4,6, dla której Sąd Rejonowy…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

Brzeg, dnia 6.07.2016 r. G.6845.1.7.2016 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne   Położenie nieruchomości – Bąków 2, gm. Grodków   Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana zespołem budynków gospodarczych (baza rolnicza) oraz budynkiem mieszkalno-biurowym o łącznej pow. zabudowy 2480 m2 , położona w Bąkowie stanowiąca działkę Nr 25/1…

czytaj więcej