Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży), Grodków ul. Krakowska

Brzeg, dnia 1.03.2018r. G.6840.2.3.2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) stanowiących własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu: 1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 1, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 19,08 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064 cz.…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Brzeg, obręb Południe

G.6845.1.4.2017 Brzeg, dnia 1.03.2018 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę 1. Położenie nieruchomości – Brzeg, obręb Południe 2. Opis nieruchomości: Do wydzierżawienia przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego w udziale po 1/47 części niewydzielonej działki nr 477/32 o pow. 0,0483, ark. mapy 12, obręb Południe, gmina Brzeg,…

czytaj więcej

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań – Grodków, ul. Krakowska

Brzeg, dnia 23.02.2018r. G.6840.2.3.2017 OGŁOSZENIE o odwołaniu rokowań Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r., poz.121) Zarząd Powiatu Brzeskiego odwołuje ogłoszone na dzień 23.02.2018r. rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży) nr 5, 6, 7 i 8 położonych w Grodkowie przy ul. Krakowskiej wraz…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości – Brzeg, ul. Jana Pawła II

Brzeg, dnia 22.02.2018r. G.6840. 2. 1 .2018 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark. mapy 8, Obręb Centrum, KW – OP1B/00018037/9 Nieruchomość położona na południe…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu – Brzeg, ul. Młynarska

Brzeg, dnia 22.02.2018 r. G.6845.2.6 .2018 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie i oznaczenie przedmiotu najmu: Działka zabudowana nr 238 o pow. 0,1024 ha, położona przy ul. Młynarskiej 12 w Brzegu, ark.m.5, obręb Centrum, KW- OP1B/0017781/2. Granice wynajmowanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu-Grodków, ul. Krakowska, działka nr 778/41

Brzeg, dnia  8.02.  2018r. G.6840.2.  19 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/41 o pow. 0,1360 ha, ark. mapy…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu-Grodków, ul. Krakowska 778/40

Brzeg, dnia  8.02.  2018r. G.6840.2.  18 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/40 o pow. 0,1358 ha, ark. mapy…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu-Grodków, ul. Krakowska, działka nr 778/39

Brzeg, dnia  8.02.  2018r. G.6840.2.  17 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 778/39 o pow. 0,1361 ha, ark. mapy 7,…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu-Grodków, ul. Krakowska, działka nr 778/35

Brzeg, dnia  8.02.  2018r. G.6840.2.  16 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/35 o pow. 0,6420 ha, ark. mapy…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu-Grodków, ul. Krakowska, działka nr 777/34

Brzeg, dnia  8.02.  2018r. G.6840.2.  15 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego   Położenie oznaczenie i opis nieruchomości : Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/34 o pow. 0,2543 ha, ark. mapy…

czytaj więcej