Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, lokal nr 16, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg

Brzeg, dnia 13 października 2021 r. G.6845.2.39.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11,…

czytaj więcej

Wykaz darowizna gimnazjum piastowskie

Brzeg, dnia 15.09.2021 r.     G.6846.1.5.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia     Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Do zbycia przeznaczona jest nieruchomość położona w Brzegu przy Placu Moniuszki 1, obręb Centrum, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki …

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem-garaż przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu

Brzeg, dnia  21.07.2021 r. G.6845.2.26.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Położenie, oznaczenie według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, opis i powierzchnia nieruchomości: Do wynajęcia przeznaczony jest garaż blaszany nr 5 o pow. 18 m2, położony przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Brzegu na działce…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-Robotnicza 12, Brzeg

Brzeg, dnia 9.06.2021 r. G.6840.2.3.2020   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca udział 0,07 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr  479  o pow. 0,7215…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem-pomieszczenie biurowe przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia  10.06.2021 r. G.6845.2.23.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w najem   Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa dotyczący przekazania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Brzeg

Brzeg, dnia 16.06.2021 r. G.6846.1.1.2021   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg   Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: OP1B/00019893/4 Oznaczenie nieruchomości (nr działki): 660/8 Położenie: Brzeg, obręb Południe, ul. Władysława Broniewskiego – część…

czytaj więcej

Dzierżawa nieruchomości, Brzeg, ul. B.Chrobrego

Załącznik  nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego  z dnia 23.09..2020 r.  nr  56 /2020 G.6845.1.2.2020                                                                       Brzeg, dnia 2.03.2021r. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa   Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy: Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 300,66 m2, usytuowany w budynku położonym  w Brzegu…

czytaj więcej

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na obszarze powiatu brzeskiego do składania ofert na najem lokali stanowiących własność Powiatu Brzeskiego

Brzeg, dnia 22 lutego 2021 r. G.6845.2.1.2021 Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na obszarze powiatu brzeskiego do składania ofert na najem lokali  stanowiących własność Powiatu Brzeskiego   Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli wolne pokoje biurowe położone w Brzegu na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej…

czytaj więcej

Wykaz-dzierżawa na czas nieoznaczony na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Mossora

Brzeg, dnia  28.01.2021 r. G.6845.2. 40.2020 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym   Położenie nieruchomości –  Brzeg, obręb Centrum Opis nieruchomości :             Do wydzierżawienia przeznaczone są : grunty o łącznej pow. 0,0990 ha, stanowiące część działki nr 636/8, położonej w Brzegu, obręb Centrum, dla…

czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem- Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

Brzeg, dnia  27.01.2021 r. G.6845.2. 1.2021   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w najem   Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 Opis  nieruchomości : Do wynajęcia przeznaczone są pomieszczenia biurowe nr 017 o pow. 19,11 m2 i nr 009 o pow.  19,37 m2, położone na parterze budynku…

czytaj więcej