24 maja 2018 roku na Zamku Piastów Śląskich odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Radni oceniali podczas niej wykonanie budżetu za rok 2017.
W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 14 radnych zagłosowało „za”, a 5 wstrzymało się od głosu. Za przyznaniem zarządowi absolutorium 13 radnych głosowało „za”, 3 wstrzymało się od głosu, a 3 głosowało „przeciw.

Skarbnik Powiatu Brzeskiego Barbara Bednarz i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefańśki

Wydrukuj stronę