Skarbnik Powiatu Brzeskiego Barbara Bednarz i Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefańśki

Zarząd Powiatu Brzeskiego otrzymał absolutorium

24 maja 2018 roku na Zamku Piastów Śląskich odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Radni oceniali podczas niej wykonanie budżetu za rok 2017. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 14 radnych zagłosowało „za”, a 5 wstrzymało się od głosu. Za…

Rokowania na sprzedaż nieruchomości, Grodków ul. Krakowska (działka nr 778/35)

Brzeg, dnia 24.05. 2018r. G.6840.2. 16 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/35 o pow. 0,6420 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd…

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, Grodków ul. Krakowska (działka nr 778/41)

Brzeg, dnia 24.05. 2018r. G.6840.2. 19 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/41 o pow. 0,1360 ha, ark. mapy 7,…

Przetarg nieograniczony na sprzedać nieruchomości, Grodków ul. Krakowska (działka nr 778/40)

Brzeg, dnia 24.05. 2018r. G.6840.2. 18 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/40 o pow. 0,1358 ha, ark. mapy 7,…

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, Grodków ul. Krakowska (działka nr 778/39)

Brzeg, dnia 24.05. 2018r. G.6840.2. 17 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 778/39 o pow. 0,1361 ha, ark. mapy 7, dla…

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, Grodków ul. Krakowska (działka nr 778/34)

Brzeg, dnia 24.05. 2018r. G.6840.2. 15 .2017 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/34 o pow. 0,2543 ha, ark. mapy 7,…

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, Brzeg ul. Jana Pawła II 27

Brzeg, dnia 24.05.2018r. G.6840.2.1.2018 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego 1.Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości: Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark.m.8, obręb Centrum, KW- OP1B/00018037/9. Przedmiotem przetargu jest: Nieruchomość położona na południe od centralnej…