Brzeg, dnia 06.04.2022 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2022 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Lista rankingowa zgłoszonych ofert:

 

Lp Pozycja

rankin-

gowa

Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone

do konkursu

Wnioskowana kwota dotacji [zł] Przyznana kwota dotacji [zł]
1 1 Fundacja „RAVEN”

ul. Wierzbowa 10/1

49-304 Brzeg

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

dla mieszkańców powiatu brzeskiego

5.000 5.000
2 2 Ludowy Zespół Sportowy

Klub Sportowy „OLIMPIA”

Lewin Brzeski

ul. Powstańców Śląskich 51

49-340 Lewin Brzeski

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci

z powiatu brzeskiego

5.000 5.000
3 3 Uczniowski Klub Sportowy

Szkolna Akademia Piłkarska

ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg

Aktywna mama – kontynuacja 4.550 4.550
4 4 Stowarzyszenie Miłośników Turystyki

w Drodze z siedzibą

w Skorogoszczy

ul. Zamkowa 6

49-345 Skorogoszcz

Zajęcia rekreacyjne

na basenie

3.540 3.540
5 5 Stowarzyszenie

Nasze Osiedla

ul. Kosynierów 7/1

49-200 Grodków

Gram na boisku

a nie na tablecie 2022

3.950 1.910
6 6 Klub Sportowy

Masters Brzeg

ul. Piastowska 23/2

49-300 Brzeg

Turnieje Piłkarskie

z Masters Brzeg

5.000 0
7 7 Uczniowski Klub Sportowy

„Lider Skarbimierz”

ul. Akacjowa 28

49-318 Skarbimierz

Turniej Piłkarski

Lider CUP

3.500 0

 

8 Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

Inny obraz podwórka Oferta odrzucona z przyczyn formalnych

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę