Starosta Brzeski Maciej Stefański, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr. inż. Przemysław Malinowski podczas podpisywania umowy o współpracy

Na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Brzeskim (działającym jako organ prowadzący Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu), Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie i Muzeum Piastów Ślaskich w Brzegu.
Pomoc w zajęciach praktycznych, korzystanie z bazy naukowej nyskiej uczelni oraz wzmocnienie oferty praktyk szkolnych – to główne założenia umowy, którą podpisali Starosta Brzeski Maciej Stefański, Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr. inż. Przemysław Malinowski.
Porozumienie było możliwe dzięki wcześniejszym ustaleniom Starosty Macieja Stefańskiego z władzami powiatu nyskiego oraz PWSZ i Dyrekcji Muzeum Piastów Śląskich. Przedsięwzięcie ma obejmować współpracę edukacyjną i dydaktyczną młodzieży oraz studentów na bazie dwóch placówek oświatowych – brzeskiego Zespołu Szkół Budowlanych oraz nyskiej PWSZ. Realizację zadań edukacyjnych wspierać będzie Muzeum Piastów Śląskich, które umożliwi realizację np. zajęć praktycznych na terenie swojego obiektu.
Uroczystość podpisania porozumienia miała miejsce 28 maja 2018 r. w Sali Pinottiego Muzeum Piastów Śląskich. Była na niej obecna młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Dyrektor Renatą Jabłońską-Denes. Ceremonię uświetnił także występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej 1. Stopnia w Brzegu: Leona Janickiego (kl. III/6 – fortepian, naucz. Ewa Toporowska), Klaudii Lenarczyk (kl. V/6 – fortepian, naucz. Lidia Gutowicz-Engel), Mateusza Zapotocznego – akordeon (kl. IV/4, naucz. Dorota Hnat), oraz Marty Rusnak – akordeon (kl. IV/4 – naucz. Dorota Hnat).

Wydrukuj stronę