Od 1 lipca w Brzegu rozpoczął pracę Powiatowy Konserwator Zabytków. Zajmuje się on nadzorem nad wypełnianiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Dotychczas z wszystkimi tego typu sprawami trzeba było zgłaszać się do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku porozumienia pomiędzy wojewodą a samorządem lokalnym udało się utworzyć nowe stanowisko, dzięki któremu możliwe będzie skrócenie drogi administracyjnej w przypadku wydawania pozwoleń, uzgodnień oraz zaświadczeń.

 

Do Powiatowego Konserwatora Zabytków można zgłaszać się z następującymi sprawami:

– Wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach rejestrowych wszelkich tablic, reklam i napisów oraz urządzeń technicznych.
– Wydawanie pozwoleń na inne prace przy zabytkach rejestrowych (malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachów itp.).
– Przyjmowanie zawiadomień od właścicieli zabytków o ich uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu oraz innych zagrożeniach.
– Wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości.
– Uzgodnienia pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy oraz sprawach ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego (drogi, urządzenia wodne itp.).
Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 przy ul. Robotniczej 12, pok. 315 (3 piętro). tel. 77/4447979, mail: konserwator@brzeg-powiat.pl

 

K.Ł.

Wydrukuj stronę