W 2007 roku zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego powołano Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Kadencja rady trwa 4 lata.

Rada opiniuje m.in. sposób podziału środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych na realizację w powiecie brzeskim zadań związanych z pomocą osobą niepełnosprawnym i pomocą instytucjom, które tą pomoc oferują np. pracodawcom.

Obecnie zakończyła się kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład rady wchodzili: przewodniczący Robert Hejman, sekretarz Joanna Wrębiak , członkowie – Elżbieta Wielgus, Elżbieta Michalska, Helena Brzezińska. W związku z zakończeniem kadencji rady Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Jończyk w obecności dyrektora PCPR Aleksandra Podgórnego wręczyli jej członkom podziękowania za pracę społeczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, życząc jednocześnie osiągania dalszych sukcesów w działalności społecznej i pomyślności w życiu osobistym.
 
                                                                                   Rzecznik Prasowy Starosty
                                                                                   Brygida Jakubowicz
Wydrukuj stronę