Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że Wydział Zdrowia znajdujący się dotychczas przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu został przeniesiony na ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 w Brzegu, pok. 13, II piętro, Tel. 77 444 14 66
Wydrukuj stronę