W tym roku, z inicjatywy dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Dariusza Byczkowskiego, odbył się pierwszy konkurs literacko-plastyczny „Piórem i pędzlem o Świętej Jadwidze” przeznaczony dla dzieci i młodzieży.
Na konkurs wpłynęło ponad 220 prac wykonanych przez artystów z całego kraju. Uroczystość wręczenia nagród, w tym nagrody Grand Prix ufundowanej przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, odbyła się 19 września w Muzeum Piastów Śląskich, gdzie można również obejrzeć wystawę prac, które zostały nagrodzone. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie jury oraz zaproszeni goście.
Nagrodę grand prix w kategorii plastycznej otrzymała Jagna Ciesielska z Gimnazjum im. Św. Jana de la Salle w Częstochowie za pracę pt. „We śnie…”.
Nagrodę grand prix w kategorii literackiej otrzymała Natalia Piękoś z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu za opowiadanie pt. „Hedwig – to znaczy zwycięska”.

Wydrukuj stronę